ABOUT US

About PST

PST CENTER – ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพของเยาวชนไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

Mission – เป็นศูนย์แนะแนวการฝึกงาน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

PST เป็นหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำหน้าประสานงานกับองค์กรในสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการเตรียมเอกสาร ขอวีซ่าและประสานการเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and Travel PST มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน เราพร้อมที่จะทำให้ฝันของน้อง ๆ เป็นจริง เข้าร่วมโครงการ Work and Travel วันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประสบการณ์ที่มีค่าและความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมเลือน

Why PST

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลงาน ตลอดจน ความน่าเชื่อถือ ของนายจ้าง
เรามุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
เราดำเนินงานพร้อมกับองค์กรที่มีประสบการณ์
เราเคียงข้างในทุกก้าวแห่งความไว้วางใจ